Podsumowanie Programu rządowego „Książka naszych marzeń” w Szkole Podstawowej w Hadykówce

Rok szkolny 2015/2016 w wielu szkołach podstawowych w Polsce będzie upływał przy realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Tak też było w Szkole Podstawowej w Hadykówce.

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Za pieniądze z Programu biblioteka szkolna wzbogaciła się o książki, które nie są podręcznikami.

Wśród wielu działań zaplanowanych przez nauczycieli, które wpisywały się w realizację Programu

rządowego „Książki naszych marzeń, realizowane m.in.były:

Informacja o przystąpieniu do programu rządowego ,,Książka naszych marzeń”. Prelekcja dla rodziców uczniów pt.„Wpływ czytania na rozwój dzieci” .

Wyjazd na spektakle teatralne.

Realizacja projektów edukacyjnych dla klas 0 -VI z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

W krainie wierszy

W świecie baśni i bajek

Podróże w czasie i przestrzeni

Książka sposobem na nudę

d) Pasowanie na czytelnika połączone z prezentacją księgozbioru biblioteki szkolnej.

e) Przygotowanie przedstawień z wykorzystaniem tekstów pisanych prozą z okazji Dnia Babci i

Dziadka połączonego ze spotkaniem opłatkowym, Dnia Matki, Akademii z okazji urodzin Św.

Jana Pawła II.

f) Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Cmolasie.

g) Czytanie uczniom fragmentów ciekawych książek przez nauczycieli klas młodszych.

h) Słuchanie fragmentów lektur w formie audiobooków.

i) Wykonywanie prac plastycznych do ulubionych książek i wystawa na gazetkach.

j) Pisanie przez uczniów krótkich opowiadań i wystawa na szkolnym korytarzu.

k) Udział w konkursach czytelniczych, recytatorskich, inscenizacjach.

l) Słuchanie bajek czytanych przez polskich aktorów.

ł) Wykorzystywanie metody dramy na zajęciach z edukacji polonistycznej.

m) Czytanie książek przez rodziców w domu przedszkolakom.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Hadykówce

Skip to content