Dzięki Puchatkowi czujemy się bezpiecznie!

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I oraz II Szkoły Podstawowej w Hadykówce wraz z wychowawcą realizowali projekt edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, którego organizatorem jest firma Maspex z marką Puchatek i partnerami: Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Akcję honorowym patronatem objęła Policja oraz Kuratoria Oświaty. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Cel ten jest realizowany przez edukację dzieci w temacie różnych sytuacji niebezpiecznych oraz ich unikania i postępowania w razie styczności z nimi. Dodatkowo prowadzono ćwiczenia w zakresie zapamiętywania, koncentracji, selekcji informacji oraz rozwijania twórczości. Omawiane z uczniami treści oscylowały wokół tematów: Poruszanie się po drodze, Przechodzenie przez jezdnię, Dziecko jako pasażer, Bezpieczna jazda na rowerze, Bezpieczeństwo w szkole, Bezpieczeństwo w domu, Bezpieczny odpoczynek. W związku z realizacją poszczególnych tematów, w ciągu bieżącego roku szkolnego dzieci utrwalały znajomość numerów alarmowych i właściwe informowanie o zdarzeniu, poznawały fachowe znaczenie różnych pojęć używanych na co dzień (np.: droga, pas ruchu, skrzyżowanie, odblaski), wyjaśniały o czym informują nas znaki oraz sygnalizacja znajdujące się w pobliżu jezdni, przyswajały podstawowe zasady zachowań bezpiecznych w sytuacjach codziennych oraz nietypowych (np.: wyjazd za granicę, na kolonie), w tym zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. Niezmiernie ważną kwestią były pozytywne relacje rówieśnicze, ich nawiązywanie i podtrzymywanie oraz uświadomienie uczniom, czym jest agresja fizyczna, słowna i psychiczna oraz jak sobie z nią radzić. Na podstawie własnych doświadczeń dzieci omawialiśmy zagadnienie bezpieczeństwa w domu, również pod nieobecność rodziców. Odpowiednio przed feriami zimowymi oraz wakacjami szczegółowo dyskutowaliśmy kwestię bezpiecznego wypoczynku. Trening procesów poznawczych opierał się na tradycyjnych metodach pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz technikach efektywnego uczenia się. Wśród stosowanych metod pracy warto wspomnieć np.: dokańczanie zdania, łańcuszek wyrazów, spacer w wyobraźni, burza mózgów, kosz i walizeczka, różnorodne gry i zabawy (np. kalambury rysunkowe, ruchowe). Dla wzmocnienia przekazu i utrwalenia informacji i nabytych umiejętności uczniowie z wychowawcą: uczestniczyli w spotkaniu z policjantem w naszej szkole, kilkukrotnie spacerowali chodnikiem wzdłuż jezdni obok naszej szkoły, kiedy to obserwowaliśmy ruch uliczny, wyjaśnialiśmy znaczenie napotkanych znaków drogowych pionowych i poziomych, itp., wykonali gazetkę na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, opracowali zasady bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji, uczyli się nawiązywać relacje z rówieśnikami i komunikować się z nimi w celu uzyskania potrzebnych informacji. Dzieci otrzymały też książeczki edukacyjne, w których wykonując różne zadania, mogły sprawdzić swoją wiedzę uzyskaną podczas zajęć. W programie pamiętano również o Rodzicach i na końcu każdej książeczki załączono broszurę zawierającą najważniejsze informacje i zasady wzmacniające poczucie bezpieczeństwa dziecka oraz sposoby wspierania jego rozwoju. Wszyscy uczniowie biorący udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” przystąpili również do Wielkiego Testu Bezpieczeństwa, który odbył się w czwartek 8 grudnia 2016 roku. Mamy głębokie przekonanie, że wiedza i umiejętności nabyte podczas realizacji programu będą miały znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa i rozwój poznawczy naszych uczniów.

MD