Wszystkie wpisy, których autorem jest Monika D.

Kultura i tradycje regionu są nam bliskie

Konkurs mający na celu popularyzację gwary lasowiackiej odbył się 18 listopada 2023r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie. Wśród licznych uczestników znaleźli się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce, którzy podczas przesłuchań zaprezentowali się w różnych kategoriach.

Podczas uroczystej Gali Festiwalu Mowy Lasowiackiej, która miała miejsce 26 listopada 2023r. , przedstawiono wyniki konkursu. Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca.

W kategorii klas I-III w prezentacji grupowej miejsce I zajął zespół „Hadykowiaczki” w składzie: Izabela Durak i Hiacynta Rozmus, które zaprezentowały wiersz J. Brzechwy pt. „Jajko”; opiekunem dziewcząt była p. Monika Dworak.

W kategorii klas IV-VIII w prezentacji indywidualnej I miejsce jury przyznało Pawłowi Ziętkowi wygłaszającemu monolog „O stworzeniu diabła”; opiekunem była p. Agnieszka Magda.

W kategorii klas IV-VIII w prezentacji grupowej zespół „Hadykowianki” w składzie: Nadia Blicharz, Klaudia Kosiorowska, Iwona Micek i Wiktoria Wilk zajął II miejsce. Dziewczęta przedstawiły obrzęd „Mosirżoł”; opiekunem zespołu była p. Zofia Krzyżak.

Gratulujemy !  

  

M.D.

Uroczyste ślubowanie

Ważnego dnia w życiu każdego pierwszoklasisty doczekali się i nasi wychowankowie. W środę, 25 listopada 2023 r., odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. W tym ważnym momencie dzieciom towarzyszyli: starsi koledzy i koleżanki, grono pedagogiczne oraz rodzice. Przed nimi pierwszoklasiści zaprezentowali przygotowany program artystyczny złożony z wierszy i piosenek, wyrażających zaciekawienie nową szkolną drogą, chęć do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz znajomość zasad pozwalających tworzyć przyjazną atmosferę w klasie i w szkole. Po występie, wobec społeczności szkolnej i przy poczcie flagowym, dzieci ślubowały być pilnymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia oraz swoją codzienną postawą dbać o dobre imię szkoły i ojczyzny. W odpowiedzi na tak ważną deklarację, pani dyrektor Agnieszka Magda pasowała każdego pierwszoklasistę symbolicznym ołówkiem, włączając go w ten sposób do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Hadykówce. Na pamiątkę tej doniosłej chwili uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od wychowawcy i Rady Rodziców. Wielką niespodzianką był tort oraz poczęstunek przygotowane przez rodziców uczniów klasy I. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości i uświetnili ją swoją obecnością. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, aby zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji oraz odkrywanie nowych talentów było dla nich piękną przygodą.

M.D.

 

  

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Dziś, 23 czerwca 2023 roku, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice zgromadzili się, aby uroczyście zakończyć rok szkolny. Wszyscy najpierw udaliśmy się do hadykowskiej kaplicy na mszę świętą, a następnie przeszliśmy do szkoły, gdzie po słowach powitania przez panią dyrektor Agnieszkę Magdę, głos oddano uczniom klasy VIII, którzy dziś żegnali się z naszą placówka. Po symbolicznym przekazaniu pocztu flagowego uczniom klasy VII, nastąpiła część artystyczna podczas której nie brakowało wzruszeń oraz pożegnanie ósmoklasistów przez o rok młodszych kolegów i koleżanki. Kolejną ważną chwilą było rozdanie przez wychowawców świadectw, nagród, dyplomów i statuetek za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, wyróżnień dla uczniów i uczennic z wysoką frekwencją, listów gratulacyjnych dla rodziców oraz podziękowań dla Oddziałowych Rad Rodziców poszczególnych klas. Pani dyrektor skierowała również podziękowania do Rady Rodziców działającej aktywnie przy Szkole Podstawowej w Hadykówce oraz wyrazy wdzięczności dla przyjaciół naszej placówki, którzy w roku szkolnym 2022/2023 okazali nam życzliwość, bezinteresowną pomoc i wsparcie w realizacji naszych szkolnych przedsięwzięć. Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie serdecznie dziękują:

 • panu Eugeniuszowi Galkowi – wójtowi Gminy Cmolas,
 • pani Halinie Rozmus – Kosiorowskiej – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas,
 • pani Teresie Krzysztofińskiej – sołtys wsi Hadykówka,
 • panu Krzysztofowi Książkowi – radnemu Gminy Cmolas,
 • pani Halinie Furmańskiej,
 • panu Jackowi Puzio, firma „DARKFOL”,
 • panu Janowi Cisło, piekarnia „CIŻEMKA”,
 • panu Stefanowi Wiśniewskiemu,
 • panu Jerzemu Bystrzykowi,
 • państwu Dorocie i Tomaszowi Brózdom,
 • państwu Urszuli i Kazimierzowi Kobylskim,
 • Regionalnej Fundacji Rozwoju „SERCE” w Kolbuszowej,
 • Bankowi Spółdzielczemu w Kolbuszowej,
 • Zakładowi Produkcyjno-Usługowemu „CMOL-FRUT” w Cmolasie,
 • Zakładowi Usług Komunalnych w Cmolasie,
 • Kołu Gospodyń Wiejskich w Hadykówce,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Haydkówce,
 • Powiatowej Komendzie Policji w Kolbuszowej.

Życzymy wszystkim bezpiecznych i zdrowych wakacji oraz niezapomnianych chwil podczas letniego wypoczynku.

M.D.

ZE WSZYSTKICH ZABAWEK- DZIŚ NAJLEPSZY JEST MIŚ

Piątkowy dzień 25 listopada 2022 roku minął w naszej szkole pod znakiem misia. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, ustanowionego w 2002 roku, uczniowie z klas 0-3 przynieśli swoje pluszaki, poznali historię powstania tej zabawki, rozwiązywali zagadki o najsłynniejszych misiach – bohaterach bajek oraz oglądnęli serial animowany o Misiu Paddingtonie. Ponad to wysłuchaliśmy rymowanek o misiu wymyślonych przez dzieci. Dopełnieniem świętowania było wykonanie przez naszych wychowanków słodkich łakoci. Uczniowie z klas 0, 2 i 3 upiekli pyszne ciasteczka, których zapach wypełnił całą szkołę, natomiast uczniowie z klasy 1 przygotowali misiowe przysmaki z kremem czekoladowym, orzechowym lub z konfiturami, przyozdobione kolorowymi posypkami. Pod względem kulinarnym wszystkie dzieci sprawdziły się wyśmienicie, po czym mogły z radością degustować przygotowane smakołyki.

M.D.

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem […]”J. Piłsudski

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności zostaną w pamięci mieszkańców Hadykówki na długo, bowiem rocznicę tę uczczono w sposób szczególny, pozostawiając trwały ślad dla kolejnych pokoleń. Jak często bywa, pozornie zwykłe, codzienne rozmowy, w których przeplatają się wspomnienia, spostrzeżenia i refleksje, stają się źródłem ważnych inicjatyw. Nie inaczej było i tym razem, a początkiem całej koncepcji stał się wiekowy przydrożny krzyż znajdujący się nieopodal budynku szkoły. Krzyż, który jak mówią mieszkańcy wsi miał upamiętniać ważne wydarzenie, jednak nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakiej sytuacji ono dotyczyło. Pieczę nad krzyżem przez lata sprawowały osoby mieszkające w jego pobliżu, a w ostatnim czasie miejscem tym opiekowała się Szkoła Podstawowa w Hadykówce, co spotkało się z pozytywną reakcją otoczenia i z czasem doprowadziło do zrodzenia się idei, aby właśnie ten skrawek hadykowskiej ziemi stał się miejscem pamięci narodowej. Pomysłodawczyniami były panie: Teresa Krzysztofińska – sołtys sołectwa Hadykówka oraz Agnieszka Magda – dyrektor Szkoły Podstawowej w Hadykówce, które zjednały wielu zwolenników tej koncepcji. Osobą żywo zainteresowaną i aktywnie uczestniczącą w powstaniu pomnika był ksiądz Marek Kędzior – proboszcz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.

Współdziałanie to zaowocowało włączeniem się wielu innych osób, których zaangażowanie przyczyniło się do powstania nowego krzyża oraz tablicy pamiątkowej, poświęconych pamięci mieszkańców Hadykówki, będących naocznymi świadkami I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dopełnieniem tej inicjatywy stał się projekt historyczny „Nasza mała Ojczyzna – ocalić od zapomnienia”, realizowany w naszej szkole z udziałem Hadykowian oraz Polonii, którego koordynatorem była pani Zofia Krzyżak – nauczyciel historii. Projekt miał na celu pielęgnowanie pamięci o miejscowych świadkach historii, kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych oraz poszanowanie kultury i tradycji przodków wśród obecnych i przyszłych pokoleń. Realizacja projektu opierała się na zbieraniu informacji z opracowań historycznych i naukowych, wspomnieniach spisanych przez uczestników wymienionych wyżej wydarzeń oraz przekazaniu lub wypożyczeniu Szkole Podstawowej w Hadykówce przedmiotów w postaci: pamiętników, listów, dokumentów, fotografii, rzeczy osobistych, nagrań dźwiękowych i pamiątek rodzinnych.

Dzień 11 listopada rokrocznie przypomina nam o wielkich ludziach i wydarzeniach związanych z rokiem 1918, kiedy Polska ponownie stała się krajem suwerennym, a 11-go listopada 2022 r. dzięki wkładowi wielu osób, uzmysłowiliśmy sobie, że w naszych rodzinach również byli ludzie, którzy o tę wolność walczyli. Dlatego w hołdzie im wszystkim, w rocznicę odzyskania Niepodległości, w hadykowskiej kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyła się Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny oraz Mieszkańców Hadykówki poległych i prześladowanych podczas I i II wojny światowej, sprawowana przez proboszcza – księdza Marka Kędziora oraz księdza Roberta Firka, nauczyciela religii w naszej szkole. Podczas liturgii słowo Boże wygłosił ksiądz proboszcz, odnosząc się do wartości uniwersalnych: Bóg, Honor, Ojczyzna. Bezpośrednio po nabożeństwie uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Hadykówce oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Swoje przemówienie do wszystkich zgromadzonych w kościele skierowała pani Agnieszka Magda – dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście. Następnie przemaszerowano pod pomnik, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i krzyża, ich poświęcenie oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. To wyjątkowe miejsce ma przywoływać pamięć o bohaterach hadykowskiej ziemi, do których udało się dotrzeć za sprawą rozmaitych publikacji oraz zaangażowaniu ich bliskich, ale również o tych rodakach, na temat których nie udało się pozyskać żadnych informacji, a którzy żyją w pamięci i w sercach ich potomków. Sylwetki osób, które udało się ustalić oraz pamiątki po nich, można było obejrzeć podczas prezentacji wystawy i spotkania z rodzinami zasłużonych, zorganizowanych w budynku Szkoły Podstawowej w Hadykówce.

Za wszelką okazaną przychylność, pomoc i życzliwość w realizacji tego przedsięwzięcia oraz obecność podczas świętowania, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hadykówce, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie, serdecznie dziękują:

– panu Zbigniewowi Chmielowcowi – posłowi na Sejm,

– panu Józefowi Kardysiowi – staroście powiatu kolbuszowskiego,

– panu Eugeniuszowi Galkowi – wójtowi Gminy Cmolas,

– ks. Markowi Kędziorowi – proboszczowi Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie,

– pani Halinie Rozmus-Kosiorowskiej – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas,

– panu Robertowi Pakłosowi – wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas,

– pani Teresie Krzysztofińskiej – sołtys sołectwa Hadykówka,

– panu Ryszardowi Warzocha – przewodniczącemu Rady Gminy w Cmolasie,

– panu Krzysztofowi Książkowi – radnemu gminy Cmolas,

– panu Rafałowi Stróżowi – radnemu gminy Cmolas,

– panu Marianowi Salwikowi – członkowi rady sołeckiej,

– panu Szymonowi Słowiakowi,

– panu Zenonowi Rzeszutkowi,

– panu Andrzejowi Zagrobie,

– pani Urszuli Rząsie – przewodniczącej KGW w Hadykówce,

– strażakom z OSP w Hadykówce.

Podziękowania kierujemy również do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Hadykówce, do rodziców naszych uczniów, którzy włączyli się w przygotowania oraz do przyjaciół naszej placówki.

W sposób szczególny dziękujemy mieszkańcom Hadykówki i ich bliskim za podzielenie się rodzinnymi wspomnieniami oraz pamiątkami.

M.D.

W kręgu kultury lasowiackiej

Lasowiacy lub Lesioki to grupa etnograficzna zamieszkująca widły Wisły i Sanu, a jedną z cech wyróżniających mieszkańców centralnej części Kotliny Sandomierskiej jest mowa lasowiacka. Gwarę lasowiacką odróżniają od innych m.in. mazurzenie i wpływy mazowieckie, a dziś można ją usłyszeć jeszcze u starszych mieszkańców regionu, podczas występów zespołów ludowych, odnaleźć w prozie, poezji, czy opracowaniach naukowych. Wydarzeniem w całości poświęconym mowie lasowiackiej jest konkurs pt. „Mowa Lasovia-cka” organizowany w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie, w którym udział może wziąć każdy miłośnik tradycji naszej małej Ojczyzny. Jurorami w tym konkursie są osoby żywo i bezpośrednio związane z kulturą lasowiacką, jej podtrzymywaniem i rozpowszechnianiem, a w tym roku w komisji konkursowej zasiedli: pan Jarosław Mazur – przewodniczący jury oraz pani Justyna Niepokój-Gil i pan Wojciech Dulski, członkowie jury.

Dnia 22 października odbyły się przesłuchania, a wśród nich występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce. Grupa młodsza – zespół „Hadykowiaczki” złożony z uczennic klas I-III zaprezentował się w piosence pt. „Dana moja, dana…” , zaś uczennice i uczniowie z klas V-VIII jako zespół „Z górki” przedstawili montaż słowno – muzyczny.

Oceniając występy konkursowe, jury brało pod uwagę przede wszystkim dykcję i cechy charakterystyczne dla mowy lasowiackiej oraz interpretację i ogólny wyraz artystyczny przygotowanych prezentacji. Wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali finałowej dnia 30 października 2022 r. w obecności uczestników konkursu, zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i bliskich uczniów, przy wypełnionej po brzegi sali SOK w Cmolasie. Ogromnie cieszymy się z sukcesów uczniów naszej szkoły, którzy zajęci czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych. W kategorii klas 0-3 w prezentacjach grupowych I miejsce przyznano zespołowi „Hadykowiaczki” w składzie: Julia Durak, Amelia Kawalec, Kinga Mokrzycka, Hiacynta Rozmus, Antonina Urban i Zofia Urban. W kategorii klas IV-VIII w prezentacjach grupowych II miejsce wywalczył zespół „Z górki” w składzie: Martyna Blicharz, Natalia Gaweł, Julia Pakłos, Wiktoria Wiącek, Patrycja Witkowska, Joanna Serafin, Joanna Bajor, Sebastian Marut, Dawid Kosiorowski, Patryk Serafin. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! Organizatorom dziękujemy za pomysł przedsięwzięcia umożliwiający spotkanie z kulturą naszych przodków i żywym słowem ukazującym piękno gwary lasowiackiej.

M.D.

Pasowanie na ucznia

Dzień 27 września 2022 roku z pewnością zapisze się w pamięci pierwszoklasistów na długo, ponieważ właśnie tego dnia złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.

Tę ważną chwilę poprzedziły przygotowania i próby, a gdy nadszedł czas, pierwszaki z uśmiechami na twarzach zdały egzamin ze znajomości cech wzorowego ucznia. W formie wierszowanej wszyscy szczerze obiecali należyte zachowywanie się wobec innych osób, dbałość o otoczenie oraz rzetelne wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Pięknie zaśpiewali piosenki, które pomogły im wyrazić radość i ciekawość, ale również niepewność w obliczu czekających ich wyzwań szkolnych. Otuchy pierwszakom dodawały oklaski zgromadzonych gości, a gdy przyszedł czas, dzieci ramię w ramię z powagą i należytą postawą złożyły uroczyste ślubowanie, po którym pani dyrektor Agnieszka Magda dokonała pasowania na ucznia. Na pamiątkę tej wyczekiwanej przez społeczność szkolną oraz rodziców chwili, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Dopełnieniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów, a głównym elementem, który wywołał okrzyki radości i podziwu, okazał się tort niespodzianka. Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego wydarzenia oraz uświetnili je swoją obecnością serdecznie dziękujemy, natomiast uczniom klasy pierwszej życzymy owocnej nauki, wielu przyjaźni i życzliwości otoczenia.

Powodzenia w odkrywaniu swoich pasji i świata !!!

M.D.

Wakacyjne rozwijanie pasji

Wakacje to doskonały moment, aby skupić się na rozwijaniu swoich pasji lub odkrywać nowe zainteresowania. W Szkole Podstawowej w Hadykówce chętni uczniowie mieli sposobność kreatywnego i aktywnego spędzenia czasu podczas wakacyjnych zajęć przygotowanych przez nauczycieli. Rozmaite aktywności zaproponowane przez prowadzących miały na celu: rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności, wzbogacanie umiejętności o nowe techniki artystyczne, kształtowanie wrażliwości estetycznej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu i doskonalenie sprawności fizycznej, przybliżanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania, poznawanie uroków najbliższej okolicy, rozwijanie logicznego myślenia oraz umiejętności programowania. Zajęcia dostarczyły również wielu okazji do integracji grupy, współdziałania, pomocy koleżeńskiej, radzenia sobie w nowej sytuacji zadaniowej, akceptowania możliwości własnych i innych osób oraz wzmacniania poczucia własnej wartości.

W obszarze artystycznym uczestnicy zajęć wakacyjnych tworzyli obrazki inspirowane haftem diamentowym, pieczołowicie wypełniając kontury cekinami, ucząc się zestawień kolorystycznych oraz zakładkowej techniki przyklejania elementów na wzór rybiej łuski. Poznawali sposoby malowania farbami roślin i zwierząt, umożliwiające powstawanie efektownych motywów kwiatowych oraz ciekawej sylwety smoka, a następnie wykorzystując je przy projektowaniu fragmentu tapety. Wykonując mulinową biżuterię dzieci uczyły się zaplatania kolorowych nitek techniką od lewej, natomiast przygotowując makramowy lampion ze sznurka jutowego lub bawełnianego, opanowywały węzeł mocujący. Poznały również genezę obydwu technik wiązania sznurków i nitek bez użycia igły, szydełka, drutów oraz ich zastosowanie w wytwarzaniu ozdób i przedmiotów użytkowych.

Swoje zdolności manualne warsztatowicze rozwijali podczas tworzenia dekoracji z kolorowego filcu. Wycięte z tego materiału kółka składali w odpowiedni sposób w płatki kwiatów i za pomocą szpilek mocowali na styropianowej formie, uzyskując ciekawą ozdobę. Wrażliwość estetyczną dzieci mogliśmy rozwijać również w kontakcie ze sztuką filmową, podczas projekcji animowanej komedii pt. „Foki kontra rekiny”, na którą wybraliśmy się do Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Po seansie udalismy się na pobliski plac zabaw, a następnie do pizzerii oraz lodziarni.

O sferę fizyczną zadbano w czasie Dnia Sportu, organizując gry i zabawy na świeżym powietrzu na terenie naszej szkoły oraz podczas wodnych atrakcji na basenie w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie. Zorganizowano również wyjazd do Parku Trampolin w Mielcu, gdzie wszyscy wśród śmiechu i radosnych okrzyków uwalniali swoją energię równocześnie trenując całe ciało. Dopełnieniem aktywności fizycznej były warsztaty kulinarne pt. „Wiem, co jem”. Na tych zajęciach uczestnicy dowiedzieli się, ile cukru zawierają ich ulubione przekąski i napoje, tworzyli piramidę zdrowego żywienia, a następnie przygotowywali zdrowe i pyszne koktajle z przyniesionych sezonowych owoców, warzyw i ziół, w których występują cukry naturalne.

Sporą atrakcją była przygoda z informatyką – robotyka, prowadzona pod okiem profesjonalistów. Dzieci podzielone na zespoły konstruowały z klocków pojazdy, następnie działając wg odpowiednich schematów programowały je. Wakacyjne słońce i ciepłe powietrze zachęcały do spacerów i wycieczek, stąd propozycje zajęć w terenie, łączących aktywność fizyczną, aspekt artystyczny oraz poznawanie walorów okolicy i miejsca zamieszkania uczniów. Na trasie wycieczki rowerowej Hadykówka- Cmolas- Świerczów, uczniowie klas IV-VIII obserwowali charakterystyczne zabudowania, roślinność oraz ukształtowanie terenu, natomiast poruszając się po leśnej ścieżce edukacyjnej przyswajali wiedzę o ekosystemie leśnym, korzystając z tablic informacyjnych. Na zakończenie zajęć dla uczniów klas 0-VIII zorganizowano spacer po najbliższej okolicy, podczas którego fotografowaliśmy elementy przyrody ożywionej i nieożywionej. Początkowo niepewnie szukając obiektów i dogodnych warunków do fotografowania, z upływem czasu i kilkoma podstawowymi wskazówkami, dzieci pochłonęło piękno ich miejscowości i chęć jego utrwalenia. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nauczycieli zajęcia były interesującą opcją spędzenia wakacji oraz dostarczyły okazji do wszechstronnego rozwoju w sympatycznej atmosferze.

   
IMG_20220701_124813.jpg
IMG_20220701_124841-scaled.jpg
IMG_20220701_124849.jpg
20220706_103329-scaled.jpg
20220712_095423-1-scaled.jpg
IMG_19571-scaled.jpg
136D73C5-3992-4D0D-865B-C8E2758EAAAA-scaled.jpeg
1656687889775-scaled.jpg
1CA2C18F-F074-44B6-B078-BDA9098A3771-scaled.jpeg
20220704_095821-scaled.jpg
20220704_104244-scaled.jpg
20220704_104755-scaled.jpg
20220704_112733.LOvuszbz-scaled.jpg
20220704_120753-scaled.jpg
20220704_121826-scaled.jpg
20220704_122645_05.jpg
20220705_101631.jpg
20220706_091832_01-scaled.jpg
20220707_103058_01.jpg
20220707_103311_01-scaled.jpg
20220712_095137-1-scaled.jpg
20220712_095252-1-scaled.jpg
3C7B0338-04CF-400F-AE37-DE957C719086-scaled.jpeg
4C147D0F-8521-4DF3-96FF-ECE3AD7B44A0-scaled.jpeg
5D15E252-3D5B-4F7E-A48F-FE0F8CEE1B87-scaled.jpeg
6E42F2E1-7ECC-4FF2-9958-20E800189E61-scaled.jpeg
79C385CC-0A52-4E11-8C73-DBB0E8C5E3F0-scaled.jpeg
8725EB30-4B7E-4441-AB03-61084B031882.jpeg
97B8938C-7A9E-484C-944C-B68C810BDEE6.jpeg
A9A644BE-F6B4-4144-B61A-1E0037F953CC-scaled.jpeg
DBDB8EA1-0AB5-4DCF-9CAA-D1C68DBEF15E-scaled.jpeg
E25021DD-7EB7-49F6-87EA-A6B8851D2A32-scaled.jpeg
IMG_19531-scaled.jpg
IMG_20220630_093440.jpg
IMG_20220630_112038.jpg
IMG_20220630_115115.jpg
IMG_20220630_120551.jpg
IMG_20220630_124400.jpg
IMG_20220630_124652.jpg
IMG_20220701_092424.jpg
IMG_20220701_092554-scaled.jpg
IMG_20220701_094549_1.jpg
IMG_20220701_094606.jpg
IMG_20220701_103041.jpg
IMG_20220701_114653.jpg
IMG_20220701_124742.jpg
IMG_20220701_124747.jpg
IMG_20220701_124813.jpg
IMG_20220701_124841-scaled.jpg
IMG_20220701_124849.jpg
20220706_103329-scaled.jpg
20220712_095423-1-scaled.jpg
IMG_19571-scaled.jpg
136D73C5-3992-4D0D-865B-C8E2758EAAAA-scaled.jpeg
1656687889775-scaled.jpg
1CA2C18F-F074-44B6-B078-BDA9098A3771-scaled.jpeg
20220704_095821-scaled.jpg
20220704_104244-scaled.jpg
20220704_104755-scaled.jpg
 

M.D.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W piątek 24 czerwca 2022 r. zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Ten ważny dzień hadykowska społeczność szkolna rozpoczęła Maszą Św. o godzinie 9.00 w miejscowej kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą odprawił ks. Rafał Wesołowski. Następnie, w budynku Szkoły Podstawowej w Hadykówce p. dyrektor Agnieszka Magda powitała wszystkich przybyłych, wspólnie z wychowawcami klas wręczyła świadectwa, statuetki i nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się wysokimi wynikami w nauce i zachowaniem, natomiast rodzicom nagrodzonych uczniów listy gratulacyjne. Dzieci otrzymały również nagrody za wzorową frekwencję. Pięcioro uczniów naszej szkoły dodatkowo zostało uhonorowanych stypendium prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas. Podziękowania popłynęły do Rady Rodziców działającej przy naszej szkole oraz do Oddziałowych Rad Rodziców. Wzruszającą chwilą było pożegnanie uczniów klasy VIII oraz obejrzenie przygotowanego przez nich programu artystycznego. Po tej części uroczystości, wychowawcy wraz ze swoimi wychowankami przeszli do klas, gdzie pozostałym uczniom rozdano świadectwa oraz drobne upominki i wzajemnie życzono sobie radosnego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Wraz z zakończonym rokiem szkolnym 2021/2022 Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice na ręce pani prezes Haliny Rozmus-Kosiorowskiej składają serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas za całoroczną współpracę, pomoc i wsparcie. Dziękujemy również Radzie Rodziców za zaangażowanie, inicjatywę i prężne działanie.

W minionym roku szkolnym wiele serca i pomocy okazali naszej placówce jej przyjaciele i sponsorzy:

-p. Teresa Krzysztofińska- sołtys Hadykówki,

– p. Urszula i Kazimierz Kobylscy,

– p. Stefan Wrzask,

-p. Dorota i Tomasz Brózdowie,

-p. Agnieszka i Wiesław Drapałowie,

-p. Agata Książek – „Dekorag” w Kolbuszowej,

-p. Halina Furmańska – Apteka Kolbuszowa,

-p. Ryszard Rząsa – „Usługi Stolarskie”,

-p. Iwona Zygmunt – „EKOsystems”,

-„Automarket” Krzysztof Jaskot

-p. Krzysztof Książek – radny Gminy Cmolas,

-p. Rafał Stróż – radny Gminy Cmolas,

-p. Stefan Wiśniewski,

-Gmina Cmolas,

-Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej,

-Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej.

Wszystkim osobom i instytucjom składamy najszczersze wyrazy wdzięczności.

M.D.

Taneczne święto w Ostrowach Tuszowskich

W niedzielę 12 czerwca 2022 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich odbył XVIII Gminny Festiwal Tańca. W części konkursowej wzięło łącznie udział osiem zespołów ze szkół z gminy Cmolas, po cztery w każdej kategorii wiekowej: klasy 0-III oraz IV-VIII. Gościnnie swoje taneczne umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież z Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie oraz mażoretki z Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim. Szkołę Podstawową w Hadykówce reprezentowały zespoły: Rock Dance pod opieką p. U. Dziuby, p. M. Kosiorowskiej-Puk i p. M. Dworak, w składzie: Izabela Durak, Hiacynta Rozmus, Julia Durak, Amelia Kawalec, Amelia Książek, Kinga Mokrzycka, Filip Lubach, Jan Miśta) oraz zespół Choice tworzony przez Wiktorię Posłuszną, Nadię Blicharz, Klaudię Kosiorowską, Iwonę Micek, Patrycję Witkowską, ćwiczący pod opieką p. A. Magdy i p. M. Margańskiej- Wilk. Podczas festiwalu podziwialiśmy przygotowane pod okiem nauczycieli układy taneczne oraz stylizacje dopasowane do wybranych utworów muzycznych. Rywalizację konkursową obserwowało jury, które po obradach ogłosiło uczestnikom oraz publiczności wyniki tanecznych zmagań. Reprezentujace naszą szkołę uczennice z klas V-VII z grupy Choice w swojej kategorii wiekowej zajęły I miejsce, natomiast wychowankowie klas młodszych z zespołu Rock Dance uplasowali się na miejscu III. Obydwa zespoły nagrodzono pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizatorom dziękujemy za serdeczne przyjęcie, a wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

M.D.