„Zawsze Razem”

Program edukacyjny Zawsze Razem”

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Hadykówce przystąpiła do udziału w Programie edukacyjnym: „Zawsze Razem”, skierowanym do uczniów klas „0”, realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kolbuszowej.
Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia, przestrzegania zasad higieny, szerzenie wiedzy na temat chorób zakaźnych ale przede wszystkim uczenie tolerancji wobec osób chorych, jak również wiedzy na temat zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Program skierowany jest także do rodziców uczniów, gdzie szczególny nacisk kładzie się na stosowanie środków psychoaktywnych i ich wpływ na życie i zdrowie człowieka i jego bliskich.
Program jest realizowany przez pedagoga i zaproszonych prelegentów

                                                                                                                                         KM