INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice, rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się Mszą Świętą w kaplicy w Hadykówce 1 września 2020 r. o godzinie 9.00. Prosimy o przestrzeganie wytycznych sanitarnych MZ oraz GIS.

Po Mszy Świętej uczniowie klas 0-III wraz z rodzicami udadzą się do Szkoły Podstawowej w Hadykówce na krótkie spotkania organizacyjne z wychowawcami w klasach. Rodzice przebywający w szkole powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa), natomiast uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk.

Uczniowie klas IV – VIII pozostają w kaplicy, gdzie od wychowawców uzyskają informacje odnoście organizacji roku szkolnego 2020/2021.