Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej w Hadykówce

Najbliższe spotkanie z rodzicami odbędzie się 15 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 17.00. Podczas spotkania między innymi:

  • szkolenie dla rodziców z obsługi dziennika elektronicznego Librus,
  • rozdanie loginów i haseł dostępu do dziennika dla rodziców oraz uczniów,
  • przedstawienie oferty warsztatów edukacyjnych,
  • informacje na temat ubezpieczenia,
  • informacje dotyczące obiadów (w naszej szkole skorzystanie z obiadów możliwe będzie od 14.09.2020 r., koszt obiadu dla jednej osoby wynosi 5,50 zł).