Rok szkolny 2020/2021 za nami!

25 czerwca oficjalnie zakończyliśmy ten trudny rok nauki. Ze względu na panujący stan epidemii i zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa nie odbyło się ono tradycyjnie w szkole.
O godzinie 9.00 zebraliśmy się w Kaplicy, gdzie odbyła się uroczysta Masza Święta.

Po Eucharystii uczniowie klasy „0” i klas I-VII odebrali dyplomy, świadectwa, nagrody książkowe i statuetki za wysokie wyniki w nauce. Następnie pożegnaliśmy uczniów klasy VIII. Absolwenci naszej szkoły w czasie apelu odebrali świadectwa ukończenie szkoły podstawowej i skromne prezenty „na szczęście” od kolegów z klasy VII.
Życząc im sukcesu w dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej i w życiu pożegnaliśmy się i rozpoczęliśmy okres niecierpliwie oczekiwanego wypoczynku.

Serdecznie gratulujemy naszym tegorocznym absolwentom osiągnięcia bardzo dobrych wyników
na egzaminie ósmoklasisty.
Wyniki uzyskane z języka polskiego, matematyki
oraz języka angielskiego świadczą o wysokim poziomie zdających i bardzo dobrym przygotowaniu do egzaminu.
Jeszcze raz powodzenia w przyszłości oraz wielu sukcesów,

życzy:

Dyrektor Szkoły
i
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Hadykówce