Co już umiem? Co potrafię?

Kwiecień w szkołach to czas, kiedy uczniowie sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności nabyte na danym etapie edukacji. Również w Szkole Podstawowej w Hadykówce uczniowie podjęli próbę zmierzenia się z zadaniami weryfikującymi ich kompetencje oraz efekty nauczania. Uczniowie klasy VI pisali sprawdzian kompetencji z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Z kolei dla trzecioklasistów Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji opracowany przez Operon, to ważny moment kończący edukację wczesnoszkolną. Uzyskane przez dzieci wyniki pozwalają nauczycielom  podsumować trzyletni okres nauczania i wychowania w klasach I – III oraz ukierunkować  pracę z uczniami, którzy w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do klasy IV. Tegoroczny sprawdzian pod tytułem „Ferdynand szuka parasolnika” składał się z części poświęconej edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej. Test z języka polskiego obejmował m.in.: czytanie ze zrozumieniem, rozpoznawanie samogłosek, przeliczanie głosek i sylab w wyrazach, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, tworzenie rodziny podanego wyrazu oraz pisanie dalszego ciągu tekstu przewodniego – czyli stosowanie formy opowiadania.  Po piętnastominutowej przerwie, uczniowie przystąpili do testu z matematyki. Ich zadaniem było rozwiązanie ośmiu zadań zamkniętych i sześciu otwartych.  Trzecioklasiści mierzyli się m.in.: z porównywaniem różnicowym, obliczeniami zegarowymi, kalendarzowymi i pieniężnymi, stosowaniem jednostek miar, obliczaniem obwodu figury. W zadaniach wykonywali obliczenia w obrębie czterech działań: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Pouczającym doświadczeniem dla uczniów było zetknięcie się z formalną i ściśle określoną formą testów, wymagającą od nich przemyślanego działania i poddawania analizie otrzymanych informacji.

MD