Każdy rodzaj aktywności fizycznej niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości.

Szkoła Podstawowa w Hadykówce w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 brała udział w ogólnopolskim programie ”Mały mistrz”. Formuła projektu opierała się na sześciu blokach sportowych, w każdym uczeń zdobywał określone umiejętności i wiadomości sportowe. Cele jakie przyświecały podczas realizacji programu to : poprawa stanu zdrowia, poprawa sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych, promowanie nowych atrakcyjnych zajęć ruchowych, monitorowanie stanu zdrowia , rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej, zachęcanie uczniów do realizacji atrakcyjnych form aktywności fizycznej, wsparcie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu ciekawych zajęć w-f i edukacji zdrowotnej. Uczniowie klasy pierwszej bardzo chętnie ćwiczyli wykorzystując pomoce i przybory otrzymane w ramach projektu. Każdy pierwszak uczestniczył w zajęciach na pływalni, co przełożyło się na zdobycie odznaki pływaka i duże umiejętności pływackie jak na ten wiek.