Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.
14 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, nauczyciele emeryci, wójt, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.
W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Agnieszka Magda, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.
W części artystycznej  uczniowie z klasy 0, II i III oraz  przedstawiciele z  klasy V-VIII pod kierunkiem pani Klaudii Skiby i pani Moniki Margańskiej-Wilk, przedstawieniem, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.
Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

M.M-W.