POZNAJEMY MAGIĘ PRZYRODY DZIĘKI FAJNIAKOM

Środowisko naturalne jest dobrem nas wszystkich, dlatego wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz pogłębiania wiedzy na ten temat są w naszej szkole chętnie realizowane, szczególnie jeśli dają możliwość zaszczepienia szacunku do przyrody oraz kształtowania nawyków ekologicznych już u naszych najmłodszych wychowanków.

Z taką inicjatywą wyszła sieć sklepów Biedronka, przedstawiając program edukacyjny i konkurs skierowany do uczniów klas I-III oraz wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Obecna edycja o nazwie „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” koncentrowała się na kwestiach związanych z przyrodą i ekologią.

Biedronka. Gang Fajniaków - zasady promocji, do kiedy, jak dostać maskotkę

Celem programu było „[…] pokazać dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia”. Organizatorzy akcji chcieli z pomocą maskotek Fajniaków i ich przygód zainspirować dzieci do podejmowania wspólnych działań dla dobra naszej planety, stąd pomysł na przybliżenie charakteru czterech żywiołów: powietrza, wody, ziemi i ognia. Intencją pomysłodawców programu było również dostarczenie uczniom możliwości nabywania wiedzy poprzez eksperymentowanie oraz praktyczne działanie.

W Szkole Podstawowej w Hadykówce uczniowie wraz z wychowawcami wzięli udział zarówno w programie edukacyjnym, jak i w konkursie. We wrześniu i w październiku 2020 r. pod opieką swoich nauczycieli dzieci realizowały zajęcia poświęcone określonemu żywiołowi, wykonując lub obserwując różne eksperymenty, oglądając filmy, słuchając opowiadań o przygodach Fajniaków. Następnie opierając się na zdobytej wiedzy oraz własnych obserwacjach i doświadczeniach, uczniowie przedstawiali dany żywioł w formie plastycznej. Nasze przedszkolaki wraz z p. Lucyną Małek pokochały zieleń i przeprowadziły doświadczenia z ziemią.

Klasa I i II pod okiem p. Moniki Kosiorowskiej-Puk odwiedziły ekozakątek i dyskutowały o roli powietrza i oszczędzaniu wody, wykonując doświadczenia z nimi związane.

Uczniowie klasy III z wychowawcą p. Moniką Dworak poznawali korzyści, ale i zagrożenia dla zdrowia i życia ze strony żywiołu, jakim jest ogień, poznając jego cechy na drodze eksperymentowania.

Kolejnym naszym krokiem było przystąpienie do konkursu, w którym udział uwarunkowany był opracowaniem przez każdego z nauczycieli zaangażowanych w realizację programu, dokumentacji przeprowadzonych zajęć oraz wysłaniem zdjęć prac plastycznych uczniów. Ucieszyła nas informacja, że wszystkie nasze zgłoszenia przeszły weryfikację i zostały zaakceptowane, mamy więc nadzieję, że wśród naszych zgłoszeń znajdą się osoby nagrodzone przez organizatorów. Takie potwierdzenie umożliwiło z kolei naszej szkole udział w ostatnim etapie programu – ubieganie się o nagrodę Grand Prix. Zgodnie z wymogami przedstawiliśmy swój pomysł na renowację terenu zielonego wokół szkoły i uzasadniliśmy potrzebę dokonania takich zmian, zwracając szczególną uwagę na ich potencjał przyrodniczy i ekologiczny oraz wychowawcze, społeczne i kształcące aspekty, a także długofalowe pozytywne oddziaływanie na naszą szkolną społeczność oraz otoczenie.

Widząc duże zainteresowanie uczniów omawianą tematyką, postanowiliśmy zorganizować w szkole dla uczniów klas I-III i przedszkolaków konkursy poświęcone zagadnieniom poruszanym przez Fajniaki oraz samym biedronkowym bohaterom. Dzieci brały więc udział w konkursie literackim, plastycznym i plastyczno-technicznym.

Poniżej znajduje się fotorelacja z realizacji programu oraz odnośniki do zdjęć prac uczniów na stronie internetowej „Szkolnych Przygód Gangu Fajniaków”. Zachęcamy do trzymania kciuków za naszą szkołę w rywalizacji o nagrodę Grand Prix.

https://szkolneprzygodyfajniakow.pl/galeria-prac/praca/?u_di=21324&s_di=13000,

https://szkolneprzygodyfajniakow.pl/galeria-prac/praca/?u_di=20415&s_di=13000,

https://szkolneprzygodyfajniakow.pl/galeria-prac/praca/?u_di=21183&s_di=13000

MD

Narodowe Święto Niepodległości

„Wymodlili ją wreszcie poeci prorocy

I z niewoli jak z torby wyjęli pielgrzymiej”

                  – Kazimierz Wierzyński

To wyjątkowe święto dla wszystkich Polaków.  Zostało one uchwalone na pamiątkę odzyskania przez Polskę upragnionej niezależności w 1918 roku po 123 latach zaborów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Pomimo wielu wcześniejszych zrywów powstańczych, nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Jesienią 1918 r. pojawiła się realna szansa na przywrócenie Polski na mapę Europy i świata. Wówczas dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom.

10 listopada Józef Piłsudski po opuszczeniu twierdzy w Magdeburgu przyjechał do Warszawy
i nawiązał współpracę z Radą Regencyjną. 11 listopada 1918 roku podpisany został w Compiegne traktat pokojowy między Francją a Niemcami, kończący I wojnę światową. Na prośbę Rady Regencyjnej objął on w tym dniu dowództwo nad Polską Siłą Wojskową. 14 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę cywilną, a na mocy dekretu z 22 listopada 1918 r. objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.

Święto 11 listopada ustanowione zostało ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Narodowe Święto Niepodległości przywrócono dopiero ustawą w okresie transformacji systemowej, która miała miejsce 1989 roku.

Z powodu pandemii uczniowie klas starszych naszej szkoły świętowali 102 rocznicę niepodległości w domach, aktywnie uczestnicząc w projekcie „Świętujemy online”. Celem projektu była popularyzacja wiedzy o historii Polski, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz toższamości narodowej wśród uczniów. W ramach projektu uczniowie czytali książki i oglądali fimy o tematyce niepodległościowej, przygotowywali prezentacje multimedialne, plakaty, karty okolicznościowe, dekoracje w barwach narodowych.  Narodowe świętownie zakończyło się prezentacją prac naszych wychowanków zrealizowanych w ramach projektu.

WIN_20201110_170356.JPG


Najmłodsi wychowankowie zdążyli jeszcze przygotować akademię, której nie udało się zaprezentować przed publicznością. Dla starszych i młodszych kolegów zamieszczamy poniżej link do relacji z obchodów.  Mamy nadzieję, że taki symboliczny występ pozwoli nam poczuć się częścią wspaniałej społeczności i doda nam otuchy w tych trudnych czasach.