„Gotuj się na zmiany”

Na przełomie października i listopada uczniowie klasy II i III realizowali ogólnopolski program „Gotuj się na zmiany”, którego celem jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych i odpowiedzialnego stylu życia.

W treści nauczania realizowane z podstawy programowej wprowadzaliśmy tematy scenariuszy z programu.

W pierwszym bloku zapoznaliśmy się z różnymi sposobami utrwalania żywności. W naszym przypadku szczegółowo omówiliśmy procesy marynowania, kiszenia, pasteryzowania, mrożenia, wędzenia i suszenia. Podjęliśmy próbę suszenia owoców krajowych, a  suszenie żywności jest jedną z najstarszych metod konserwacji. Owoce po obróbce ze smakiem zostały zjedzone. Stworzyliśmy także klasową książkę kucharską, gdzie dzieci zamieściły swoje ulubione przepisy na marynaty.

Podczas realizacji drugiego bloku tematycznego uczniowie zapoznali się z zasadą savoir – vivre dotyczącą zachowań przy stole. W tym dniu wykonaliśmy zdrową sałatkę jarzynową, którą każde dziecko spożywało z zastosowaniem wcześniej omówionych reguł.

Trzeci blok dotyczył produktów superfoods, czyli takich, które mają magiczne moce. Pogadanka miała na celu uświadomienie dzieciom, że wprowadzona żywność pochodzenia naturalnego, bogata w różnorodne składniki uzupełnia dietę o przeciwutleniacze, aminokwasy, błonniki, witaminy i minerały.

10 listopada wysłaliśmy do organizatora pracę plastyczną na pierwszy konkurs 11 edycji programu, która dokumentuje sposoby na celebrację Święta Niemarnowania Żywności.

 Liczymy, że nasze rozwiązania spodobają się Komisji Konkursowej.

IMG_9311.JPG