Czytanie to wiedza

Przy pomocy książek wielu staje się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole.” Jan Amos Komeński

Książka w przedszkolu utrwala i porządkuje pewne pojęcia o świecie, jest źródłem nowych wiadomości, wzbogaca zasób pojęciowy dziecka, uczy zaradności, odwagi, cierpliwości i wytrwałości, a jednocześnie dzielenia się dobrem, zrozumienia i współczucia.
Literatura w życiu dziecka rozbudza zainteresowania, jest źródłem wiedzy i przeżyć dziecka. Słuchanie pięknych utworów literackich dostarcza wzorów właściwego postępowania, czyni dzieci bardziej wrażliwymi na krzywdę innych, zachęca do pozytywnego zachowania.

Często mówimy „Przychodzi czytelnik do biblioteki….”, a my możemy powiedzieć „Przychodzi biblioteka do czytelnika”, ponieważ przez cały rok szkolny raz w tygodniu bibliotekarka Pani Ewa przywoziła do szkoły stosy książek. Dzieci oglądały i wybierały te, które ich interesowały, rozmawiały ze sobą o bohaterach książkowych oraz wypożyczały!

Wykorzystując mobilny księgozbiór Pani Ewa w oddziale przedszkolnym prowadziła zajęcia z książką pod nazwą „Z bajkowej półki”. Przedszkolaki w ciszy i skupieniu słuchały bajek i innych opowiadań. Najbardziej ciekawiły ich przygody Fenka i jego przyjaciół. Są to książeczki edukacyjne, w których podkreślane są wartości takie jak rodzina, przyjaźń i zaufanie. Fenek uczy dzieci, jak dbać o zdrowie i środowisko, jak zachowywać się w różnych miejscach i sytuacjach, jak nazwać, oswoić i zrozumieć swoje emocje.  Bajki te pomagają również kształtować w dzieciach poczucie odpowiedzialności i empatię. Pani Ewa zwracała uwagę na poznawcze walory tych książeczek, sytuacje humorystyczne, kolorowe ilustracje, zachęcała dzieci do ich czytania. Przedszkolaki w trakcie spotkań dowiedziały się, w jaki sposób trzeba szanować książki oraz jakich zachowań należy się wystrzegać podczas czytania.

Dziękujemy Pani Ewie za odkrywanie tajemnic literatury dziecięcej, za książkowe podróże przez cały rok, za życzliwość i ciepłe słowa kierowane do dzieci oraz za wszystkie niespodzianki w postaci naklejek, kolorowanek, słodyczy.

L.M.