„Bezpiecznie na wsi mamy”

W środę 21 czerwca uczniowie klas  0 – III uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego z placówki terenowej w Kolbuszowej. Prowadzący przeprowadził pogadankę i zaprezentował projekcję filmową na temat bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw w gospodarstwie rolnym. Na podsumowanie spotkania, uczniowie wykazujący się największą wiedzą w krzyżówce zostali nagrodzeni ciekawymi grami i materiałami plastycznymi, pozostałym dzieciakom wręczono różne, firmowe gadżety oraz książki do kolorowania o tematyce wiejskiej.

Dziękujemy za wizytę w naszej szkole i ciekawe spotkanie prewencyjne. Jesteśmy przekonani, że dzięki zdobytej wiedzy wakacje w gospodarstwie rolnym będą bezpieczniejsze.