Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Dziś, 23 czerwca 2023 roku, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice zgromadzili się, aby uroczyście zakończyć rok szkolny. Wszyscy najpierw udaliśmy się do hadykowskiej kaplicy na mszę świętą, a następnie przeszliśmy do szkoły, gdzie po słowach powitania przez panią dyrektor Agnieszkę Magdę, głos oddano uczniom klasy VIII, którzy dziś żegnali się z naszą placówka. Po symbolicznym przekazaniu pocztu flagowego uczniom klasy VII, nastąpiła część artystyczna podczas której nie brakowało wzruszeń oraz pożegnanie ósmoklasistów przez o rok młodszych kolegów i koleżanki. Kolejną ważną chwilą było rozdanie przez wychowawców świadectw, nagród, dyplomów i statuetek za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, wyróżnień dla uczniów i uczennic z wysoką frekwencją, listów gratulacyjnych dla rodziców oraz podziękowań dla Oddziałowych Rad Rodziców poszczególnych klas. Pani dyrektor skierowała również podziękowania do Rady Rodziców działającej aktywnie przy Szkole Podstawowej w Hadykówce oraz wyrazy wdzięczności dla przyjaciół naszej placówki, którzy w roku szkolnym 2022/2023 okazali nam życzliwość, bezinteresowną pomoc i wsparcie w realizacji naszych szkolnych przedsięwzięć. Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie serdecznie dziękują:

 • panu Eugeniuszowi Galkowi – wójtowi Gminy Cmolas,
 • pani Halinie Rozmus – Kosiorowskiej – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas,
 • pani Teresie Krzysztofińskiej – sołtys wsi Hadykówka,
 • panu Krzysztofowi Książkowi – radnemu Gminy Cmolas,
 • pani Halinie Furmańskiej,
 • panu Jackowi Puzio, firma „DARKFOL”,
 • panu Janowi Cisło, piekarnia „CIŻEMKA”,
 • panu Stefanowi Wiśniewskiemu,
 • panu Jerzemu Bystrzykowi,
 • państwu Dorocie i Tomaszowi Brózdom,
 • państwu Urszuli i Kazimierzowi Kobylskim,
 • Regionalnej Fundacji Rozwoju „SERCE” w Kolbuszowej,
 • Bankowi Spółdzielczemu w Kolbuszowej,
 • Zakładowi Produkcyjno-Usługowemu „CMOL-FRUT” w Cmolasie,
 • Zakładowi Usług Komunalnych w Cmolasie,
 • Kołu Gospodyń Wiejskich w Hadykówce,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Haydkówce,
 • Powiatowej Komendzie Policji w Kolbuszowej.

Życzymy wszystkim bezpiecznych i zdrowych wakacji oraz niezapomnianych chwil podczas letniego wypoczynku.

M.D.