BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM I ROLNYM

W dniu 19 października 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami KRUS-u. Jego głównym celem było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie domowym i rolnym w ciągu całego roku. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa”. Wszyscy uczniowie obejrzeli animowany film edukacyjny „Rodzina Porażków”, a klasy II, III i IV dodatkowo brały udział w konkursie dotyczącym zagadnień bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i domowym. Dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody.
Zarówno film, jak i rozwiązywanie krzyżówki stanowiły cenny materiał edukacyjny. Uczestnicy spotkania uświadomili sobie, że brak wyobraźni oraz bezmyślność są główną przyczyną wypadków w gospodarstwie rolnym. Podkreślone zostało również, że urządzeniami i maszynami rolniczymi powinni zajmować się tylko dorośli. Zaznaczono też, że pomoc dzieci w gospodarstwie jest cenna, ale musi być adekwatna do możliwości fizycznych i psychicznych młodego człowieka. Przestrzeganie powyższych zasad i opieka dorosłych nad dziećmi sprawi, że ich dzieciństwo będzie szczęśliwe.

BB