DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień 14 października każdego roku to święto dla całej społeczności szkolnej, choć nazywamy ten dzień Dniem Nauczyciela, to jednak jest to uroczystość nie tylko pedagogów. W tym roku nasze szkolne uroczystości miały miejsce kilka dni później. Uroczysta akademia odbyła się 17 października.
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pań Klaudii Skiby i Moniki Margańskiej-Wilk, zaprezentowali humorystyczny program artystyczny. Wszystko to było bardzo dobrym odzwierciedleniem, niektórych zabawnych scenek z życia szkoły. 
Naszą akademię swoją obecnością zaszczycili także goście, wśród nich byli seniorzy, którzy przed laty tworzyli grono pedagogiczne szkoły w Hadykówce. Obecna była również pani prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas, a także wójt naszej gminy.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły życzymy ciekawości by zagłębiać się w tajniki wiedzy i ciągle się ubogacać. Niech ten rok będzie rokiem wytężonej pracy, by w życie wchodzić mądrzejszym i bogatszym o kolejne doświadczenia
 i informacje.
                                             ks. M.B