Witaj WIOSNO

„Coraz dłuższe dni nastają, sroga zima odjechała.
A do życia powolutku budzi się przyroda cała.”
Tadeusz Boy-Żeleński

Nareszcie! Po tak długiej zimie, nadeszła WIOSNA.  Jej Pierwszy Dzień w naszej szkole obchodziliśmy 22 marca. Organizatorem był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Zostały zorganizowany konkurs: Pierwszy dzień wiosny – dzień pomysłowych strojów oraz konkurs na najlepszy plakat wiosenny. Każda klasa miała za zadanie przygotować pomysłowe stroje i w nich wystąpić jak również narysować piękny plakat przedstawiający wiosnę. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i pomysłowością, i to dzięki nim, tego jednego dnia, szkoła mogła być kolorowa. Zwycięzcami na najlepiej przebraną klasę zostały klasa 0 i IV-V. A indywidualne zwyciężyli Sebastian M. z klasy IV i z klasy 0 Arkadiusz. Następnie wszyscy uczniowie naszej szkoły wyszli na spacer z Marzanną. Uczniowie z młodszych klas wrócili do szkoły, a starsi szukali pierwszych oznak wiosny. Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy samych ciepłych i słonecznych dni tej wiosny.                                                 M.M-W

 

Saint Patrick’s Day

Dzień Świętego Patryka, który obchodzimy 17 marca, nie jest jedynie świętem narodowym Irlandii, ale również jednym z najchętniej obchodzonych świąt na świecie. Organizowane są parady, imprezy, koncerty, a na cześć patrona Zielonej Wyspy wznoszone są toasty. W tym roku święto to przypadło w niedzielę, dlatego w naszej szkole zielono zrobiło się dopiero w poniedziałek 18 marca. Z okazji obchodów Dnia Świętego Patryka  przygotowane zostały naklejki, z flagą Irlandii  i zieloną koniczyną w tle, dla wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły. Zielone trójlistne koniczyny pojawiły się również na gazetkach ściennych oraz drzwiach  naszej szkoły. Chcąc zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy, zorganizowano wyjątkowy konkurs o Irlandii i jej patronie.  Reprezentanci klas musieli wykazać się doskonałą wiedzą związana z tematem konkursu oraz dobrą znajomością języka angielskiego. Kilka dni później przyznane zostały nagrody dla zwycięzców konkursu.

Na lekcji języka angielskiego dzieci dowiedziały się o życiu patrona Irlandii oraz o znaczeniu trójlistnej koniczyny. Jak podaje legenda, św. Patryk nawrócił Irlandię na chrześcijaństwo i opowiadał o Trójcy Świętej na przykładzie trzylistnej koniczynki. Młodsze dzieci obejrzały ciekawy film animowany przybliżający sylwetkę świętego.  Aby jeszcze bardziej poczuć klimat tego niezwykłego irlandzkiego święta,podczas przerw puszczana była klimatyczna, irlandzka muzyka.

                                                                                                                                            K.Skiba

„BIEG PO ZDROWIE”

O programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej
„Bieg po zdrowie”

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizujemy I edycję programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc w wieku 9-10 lat. Program został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci dyskutują, wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Program jest skierowany także do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Wsparciem w realizacji programu jest cykl filmów edukacyjnych, nagrany przez Główny Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami z dziedziny psychologii oraz autorami programu.

MM-W

 

„Zawsze Razem”

Program edukacyjny Zawsze Razem”

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Hadykówce przystąpiła do udziału w Programie edukacyjnym: „Zawsze Razem”, skierowanym do uczniów klas „0”, realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kolbuszowej.
Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia, przestrzegania zasad higieny, szerzenie wiedzy na temat chorób zakaźnych ale przede wszystkim uczenie tolerancji wobec osób chorych, jak również wiedzy na temat zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Program skierowany jest także do rodziców uczniów, gdzie szczególny nacisk kładzie się na stosowanie środków psychoaktywnych i ich wpływ na życie i zdrowie człowieka i jego bliskich.
Program jest realizowany przez pedagoga i zaproszonych prelegentów

                                                                                                                                         KM