Zasady bezpieczeństwa w szkole

  1. Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zalecenia-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek-ze-stref-czerwonej-i-zoltej
  2. Uczniowie klas IV-VIII i pracownicy szkoły podczas przerw śródlekcyjnych w przestrzeniach wspólnych szkoły mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa.
  3. Dzieci klas 0-III po zakończonych zajęciach będą odprowadzane do szatni przez nauczyciela kończącego z nimi zajęcia, gdzie otrzymają pomoc w przebraniu się i zostaną przekazane rodzicom/opiekunom.