W kręgu kultury lasowiackiej

Lasowiacy lub Lesioki to grupa etnograficzna zamieszkująca widły Wisły i Sanu, a jedną z cech wyróżniających mieszkańców centralnej części Kotliny Sandomierskiej jest mowa lasowiacka. Gwarę lasowiacką odróżniają od innych m.in. mazurzenie i wpływy mazowieckie, a dziś można ją usłyszeć jeszcze u starszych mieszkańców regionu, podczas występów zespołów ludowych, odnaleźć w prozie, poezji, czy opracowaniach naukowych. Wydarzeniem w całości poświęconym mowie lasowiackiej jest konkurs pt. „Mowa Lasovia-cka” organizowany w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie, w którym udział może wziąć każdy miłośnik tradycji naszej małej Ojczyzny. Jurorami w tym konkursie są osoby żywo i bezpośrednio związane z kulturą lasowiacką, jej podtrzymywaniem i rozpowszechnianiem, a w tym roku w komisji konkursowej zasiedli: pan Jarosław Mazur – przewodniczący jury oraz pani Justyna Niepokój-Gil i pan Wojciech Dulski, członkowie jury.

Dnia 22 października odbyły się przesłuchania, a wśród nich występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce. Grupa młodsza – zespół „Hadykowiaczki” złożony z uczennic klas I-III zaprezentował się w piosence pt. „Dana moja, dana…” , zaś uczennice i uczniowie z klas V-VIII jako zespół „Z górki” przedstawili montaż słowno – muzyczny.

Oceniając występy konkursowe, jury brało pod uwagę przede wszystkim dykcję i cechy charakterystyczne dla mowy lasowiackiej oraz interpretację i ogólny wyraz artystyczny przygotowanych prezentacji. Wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali finałowej dnia 30 października 2022 r. w obecności uczestników konkursu, zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i bliskich uczniów, przy wypełnionej po brzegi sali SOK w Cmolasie. Ogromnie cieszymy się z sukcesów uczniów naszej szkoły, którzy zajęci czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych. W kategorii klas 0-3 w prezentacjach grupowych I miejsce przyznano zespołowi „Hadykowiaczki” w składzie: Julia Durak, Amelia Kawalec, Kinga Mokrzycka, Hiacynta Rozmus, Antonina Urban i Zofia Urban. W kategorii klas IV-VIII w prezentacjach grupowych II miejsce wywalczył zespół „Z górki” w składzie: Martyna Blicharz, Natalia Gaweł, Julia Pakłos, Wiktoria Wiącek, Patrycja Witkowska, Joanna Serafin, Joanna Bajor, Sebastian Marut, Dawid Kosiorowski, Patryk Serafin. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! Organizatorom dziękujemy za pomysł przedsięwzięcia umożliwiający spotkanie z kulturą naszych przodków i żywym słowem ukazującym piękno gwary lasowiackiej.

M.D.