Szkolny Konkurs Historyczny: „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

Regulamin Szkolnego Konkursu Historycznego

Organizator: Szkoła Podstawowa w Hadykówce

Cele konkursu:

  1. Celem konkursu jest uczczenie Roku Konstytucji 3 Maja.
  1. Kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych, postawy poszanowania tradycji, kultury własnego narodu oraz języka ojczystego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Upowszechnianie wiedzy na temat znaczących dla naszego kraju postaci i wydarzeń
historycznych, najważniejszych świąt narodowych i symboli państwowych.

4. Budowanie poczucia dumy narodowej z osiągnięć przodków.

5. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, promocja talentów.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

uczniowie klas 0 –III,

uczniowie klas IV – VIII

Zadania uczestników konkursu w kategorii plastycznej, recytatorskiej i muzycznej (uczestnik konkursu wybiera dowolną kategorię).

Zadaniem uczestników konkursu jest:

– w kategorii plastycznej wykonanie samodzielnej pracy plastycznej dowolną techniką,
w dowolnym formacie, nie mniejszym jednak niż format A 4 na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 r. Konstytucji 3 Maja, zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij na adres e- mail szkoły (pamiętaj o podpisaniu pracy imieniem i nazwiskiem i z której klasy jesteś) lub bezpośrednio dostarczyć do szkoły,

– w kategorii recytatorskiej nagranie video z kamery/ telefonu recytacji jednego utworu poetyckiego o treści patriotycznej związanej z tematyką konkursu i przesłania na adres e-mail szkoły. Nagranie powinno rozpoczynać się prezentacją uczestnika: imię i nazwisko, klasa, tytuł i autor przedstawianego utworu wideo,

– w kategorii muzycznej (wokalnej) zadaniem ucznia będzie zaśpiewanie dowolnej pieśni patriotycznej związanej z tematyką konkursu i przesłania nagrania video z kamery/ telefonu na adres e-mail szkoły. Nagranie powinno rozpoczynać się prezentacją uczestnika: imię
i nazwisko, klasa, tytuł i autor przedstawianego utworu wideo.

Termin konkursu

Prace należy przesłać lub dostarczyć organizatorowi do dnia 10 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 maja 2021 r.

Prace konkursowe będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych według następujących kryteriów:

– zgodność z tematyką konkursu,

– pomysłowość/ oryginalność wykonania,

– kreatywność,

– walory estetyczne, edukacyjne i artystyczne nadesłanych prac.

Kontakt:

adres e-mail szkoły: sph2[mał_pka]o2.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!