Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W piątek 24 czerwca 2022 r. zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Ten ważny dzień hadykowska społeczność szkolna rozpoczęła Maszą Św. o godzinie 9.00 w miejscowej kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą odprawił ks. Rafał Wesołowski. Następnie, w budynku Szkoły Podstawowej w Hadykówce p. dyrektor Agnieszka Magda powitała wszystkich przybyłych, wspólnie z wychowawcami klas wręczyła świadectwa, statuetki i nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się wysokimi wynikami w nauce i zachowaniem, natomiast rodzicom nagrodzonych uczniów listy gratulacyjne. Dzieci otrzymały również nagrody za wzorową frekwencję. Pięcioro uczniów naszej szkoły dodatkowo zostało uhonorowanych stypendium prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas. Podziękowania popłynęły do Rady Rodziców działającej przy naszej szkole oraz do Oddziałowych Rad Rodziców. Wzruszającą chwilą było pożegnanie uczniów klasy VIII oraz obejrzenie przygotowanego przez nich programu artystycznego. Po tej części uroczystości, wychowawcy wraz ze swoimi wychowankami przeszli do klas, gdzie pozostałym uczniom rozdano świadectwa oraz drobne upominki i wzajemnie życzono sobie radosnego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Wraz z zakończonym rokiem szkolnym 2021/2022 Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice na ręce pani prezes Haliny Rozmus-Kosiorowskiej składają serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas za całoroczną współpracę, pomoc i wsparcie. Dziękujemy również Radzie Rodziców za zaangażowanie, inicjatywę i prężne działanie.

W minionym roku szkolnym wiele serca i pomocy okazali naszej placówce jej przyjaciele i sponsorzy:

-p. Teresa Krzysztofińska- sołtys Hadykówki,

– p. Urszula i Kazimierz Kobylscy,

– p. Stefan Wrzask,

-p. Dorota i Tomasz Brózdowie,

-p. Agnieszka i Wiesław Drapałowie,

-p. Agata Książek – „Dekorag” w Kolbuszowej,

-p. Halina Furmańska – Apteka Kolbuszowa,

-p. Ryszard Rząsa – „Usługi Stolarskie”,

-p. Iwona Zygmunt – „EKOsystems”,

-„Automarket” Krzysztof Jaskot

-p. Krzysztof Książek – radny Gminy Cmolas,

-p. Rafał Stróż – radny Gminy Cmolas,

-p. Stefan Wiśniewski,

-Gmina Cmolas,

-Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej,

-Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej.

Wszystkim osobom i instytucjom składamy najszczersze wyrazy wdzięczności.

M.D.

„Lepiej dla dobrych nawyków”

Realizując w klasie II i III Ogólnopolski Program Edukacyjny Gotuj Się Na Zmiany, który ma na celu  kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych i odpowiedzialnego stylu życia w duchu zero waste już od najmłodszych lat wzięliśmy udział w kolejnym zadaniu konkursowym „Lepiej dla dobrych nawyków”.

Tym razem wspólnymi siłami tworzyliśmy limeryki – rymowanki oparte na modelu „Lepiej… niż…” W ramach jednego zgłoszenia mogliśmy wysłać kilka przykładów. Odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłane w taki sposób były traktowane jako osobne, tj każde z nich podlegało osobnej ocenie i miało szansę na otrzymanie nagrody, z tym zastrzeżeniem, że sam fakt wysłania więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie konkursowe nie zwiększało szans na wygraną.

Prawie wszyscy uczniowie klasy II i III chętnie przystąpili do konkursu, każde z dzieci wymyśliło co najmniej jeden limeryk, a rekordziści mieli ich nawet 9. Łącznie do organizatora przesłaliśmy 41 rymowanek. Praca zbiorowa została pomyślnie zarejestrowana, a 10 czerwca otrzymaliśmy radosną wiadomość, że nasze zgłoszenie konkursowe zostało wybrane do nagrody, jaką jest elektroniczna karta podarunkowa o wartości 200 zł na dowolne zakupy w sieci sklepów RTV Euro AGD.

Podczas apelu szkolnego 15 czerwca Pani Dyrektor uroczyście wręczyła dzieciom bon, który natychmiast zrealizowaliśmy robiąc zakupy online we wskazanym sklepie. Jednomyślnie uczniowie zdecydowali, że do klasy zakupią głośnik bluetooth, który posiada funkcję zestawu mówiącego, wbudowaną baterię, mikrofon, gniazda USB i pojemny akumulator. Sprzęt będzie służył do odtwarzania muzyki, zabaw karaoke i można go będzie zabrać w dowolne miejsce szkoły bez rozwijania niepotrzebnych kabli. Dodatkiem do głośnika jest zakupiony nośnik pamięci, na którym będziemy mogli zapisywać różne „klasowe” pliki.

Jesteśmy dumni z naszej wygranej i z niecierpliwością oczekujemy na przyjazd kuriera z zamówieniem.

Taneczne święto w Ostrowach Tuszowskich

W niedzielę 12 czerwca 2022 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich odbył XVIII Gminny Festiwal Tańca. W części konkursowej wzięło łącznie udział osiem zespołów ze szkół z gminy Cmolas, po cztery w każdej kategorii wiekowej: klasy 0-III oraz IV-VIII. Gościnnie swoje taneczne umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież z Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie oraz mażoretki z Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim. Szkołę Podstawową w Hadykówce reprezentowały zespoły: Rock Dance pod opieką p. U. Dziuby, p. M. Kosiorowskiej-Puk i p. M. Dworak, w składzie: Izabela Durak, Hiacynta Rozmus, Julia Durak, Amelia Kawalec, Amelia Książek, Kinga Mokrzycka, Filip Lubach, Jan Miśta) oraz zespół Choice tworzony przez Wiktorię Posłuszną, Nadię Blicharz, Klaudię Kosiorowską, Iwonę Micek, Patrycję Witkowską, ćwiczący pod opieką p. A. Magdy i p. M. Margańskiej- Wilk. Podczas festiwalu podziwialiśmy przygotowane pod okiem nauczycieli układy taneczne oraz stylizacje dopasowane do wybranych utworów muzycznych. Rywalizację konkursową obserwowało jury, które po obradach ogłosiło uczestnikom oraz publiczności wyniki tanecznych zmagań. Reprezentujace naszą szkołę uczennice z klas V-VII z grupy Choice w swojej kategorii wiekowej zajęły I miejsce, natomiast wychowankowie klas młodszych z zespołu Rock Dance uplasowali się na miejscu III. Obydwa zespoły nagrodzono pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizatorom dziękujemy za serdeczne przyjęcie, a wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

M.D.

Czytanie to wiedza

Przy pomocy książek wielu staje się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole.” Jan Amos Komeński

Książka w przedszkolu utrwala i porządkuje pewne pojęcia o świecie, jest źródłem nowych wiadomości, wzbogaca zasób pojęciowy dziecka, uczy zaradności, odwagi, cierpliwości i wytrwałości, a jednocześnie dzielenia się dobrem, zrozumienia i współczucia.
Literatura w życiu dziecka rozbudza zainteresowania, jest źródłem wiedzy i przeżyć dziecka. Słuchanie pięknych utworów literackich dostarcza wzorów właściwego postępowania, czyni dzieci bardziej wrażliwymi na krzywdę innych, zachęca do pozytywnego zachowania.

Często mówimy „Przychodzi czytelnik do biblioteki….”, a my możemy powiedzieć „Przychodzi biblioteka do czytelnika”, ponieważ przez cały rok szkolny raz w tygodniu bibliotekarka Pani Ewa przywoziła do szkoły stosy książek. Dzieci oglądały i wybierały te, które ich interesowały, rozmawiały ze sobą o bohaterach książkowych oraz wypożyczały!

Wykorzystując mobilny księgozbiór Pani Ewa w oddziale przedszkolnym prowadziła zajęcia z książką pod nazwą „Z bajkowej półki”. Przedszkolaki w ciszy i skupieniu słuchały bajek i innych opowiadań. Najbardziej ciekawiły ich przygody Fenka i jego przyjaciół. Są to książeczki edukacyjne, w których podkreślane są wartości takie jak rodzina, przyjaźń i zaufanie. Fenek uczy dzieci, jak dbać o zdrowie i środowisko, jak zachowywać się w różnych miejscach i sytuacjach, jak nazwać, oswoić i zrozumieć swoje emocje.  Bajki te pomagają również kształtować w dzieciach poczucie odpowiedzialności i empatię. Pani Ewa zwracała uwagę na poznawcze walory tych książeczek, sytuacje humorystyczne, kolorowe ilustracje, zachęcała dzieci do ich czytania. Przedszkolaki w trakcie spotkań dowiedziały się, w jaki sposób trzeba szanować książki oraz jakich zachowań należy się wystrzegać podczas czytania.

Dziękujemy Pani Ewie za odkrywanie tajemnic literatury dziecięcej, za książkowe podróże przez cały rok, za życzliwość i ciepłe słowa kierowane do dzieci oraz za wszystkie niespodzianki w postaci naklejek, kolorowanek, słodyczy.

L.M.

„Leśne zakamarki”

Czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w XIX edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas od 4 do 6 pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca zorganizowanego przez Nadleśnictwo Kolbuszowa i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

 Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych,  racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,  promocja zrównoważonej gospodarki leśnej,  promocja drewna, jako surowca o wielu zastosowaniach,  rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, promocja walorów przyrodniczych powiatu kolbuszowskiego.

W konkursie ogólnie wzięło udział 37 szkół, a jury miało do oceny 207 prac plastycznych.

10 czerwca na uroczyste podsumowanie do szkółki leśnej w Świerczowie został zaproszony Bartosz Ziółkowski, który zapracował na wyróżnienie w kategorii rysunek.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody.

Wszystkim zaangażowanym dzieciom serdecznie gratulujemy i  dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie oraz trud włożony w wykonanie prac.

Rodzina, ach rodzina[…]

Słowa piosenki Kabaretu Starszych Panów słyszeli chyba wszyscy. Rodzina – jedno słowo, a niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. Dla każdego ma ono inny wydźwięk, zależnie od naszego wieku, doświadczeń życiowych, relacji rodzinnych. W rodzinie wspólnie rozwiązuje się problemy, wspiera w trudnościach, znajduje oparcie w chwilach zwątpienia, radośnie obchodzi rocznice i święta, cieszy z sukcesów bliskich, uczy podejścia do drugiego człowieka i do świata. Tyle ważnych rzeczy odbywa się w rodzinie i za pośrednictwem rodziny, że nie sposób przejść obok niej obojętnie. Są więc w ciągu roku dni szczególne: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, kiedy wyrażamy bliskim ciepłe uczucia, podziękowania laurkami, kwiatami, prezentami, które symbolizują wdzięczność za miłość, opiekę, troskę, codzienny trud, wsparcie … za to, że ta osoba po prostu jest przy nas. Dla podkreślenia znaczenia rodziny oraz w celu pogłębiania świadomości społeczeństwa na temat problemów na jakie napotyka, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny. W naszej szkole Święto Rodziny odbyło się w sobotę 4 czerwca 2022 r. w budynku remizy strażackiej oraz na przyległym placu. Tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością: p. Eugeniusz Galek – wójt gminy Cmolas, p. Halina Kosiorowska – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas, p. Krzysztof Książek oraz p. Rafał Stróż – radni gminy Cmolas, p. Teresa Krzysztofińska – sołtys wsi Hadykówka oraz p. Stefan Wiśniewski – wieloletni przyjaciel naszej szkoły. Radość malowała się na twarzach rodziców, którzy przybyli świętować wraz ze swoimi pociechami. Obchody Święta Rodziny rozpoczęło wystąpienie pani dyrektor Agnieszki Magdy oraz szanownych gości. Po nich nastąpiła część artystyczna, podczas której wychowankowie oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-VIII zaprezentowali swoje talenty aktorskie, taneczne, recytatorskie i wokalne, szlifowane pod okiem wychowawców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Hadykówce. Kiedy z głośników popłynęła melodia piosenki pt. „Cudownych rodziców mam” dzieci obdarowały swoich rodziców własnoręcznie przygotowanymi laurkami i upominkami. Przygotowanych atrakcji było więcej! Na zewnątrz czekały już dmuchańce, kule wodne, grill, „salon” zaplatania kolorowych warkoczyków i wykonywania brokatowych tatuaży, a także pobliski plac zabaw. W głównej sali budynku remizy mamy z Rady Rodziców przygotowały słodki poczęstunek, lody, słone przekąski oraz ciepłe i zimne napoje. W ten wyjątkowy dzień, nawet pogoda zaczęła nam sprzyjać. Wszyscy bawili się znakomicie wśród radosnej wrzawy i szerokich uśmiechów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Święta Rodziny: sponsorom -Gminie Cmolas, Automarket Krzysztof Jaskot, radnym gminy Cmolas p. Krzysztofowi Książkowi i p. Rafałowi Stróżowi, „EKOsystems” Iwona Zygmunt, Usługi stolarskie Ryszard Rząsa, sołtys wsi Hadykówka – p. Teresie Krzysztofińskiej. Słowa podziękowania kierujemy do strażaków OSP w Hadykówce za pomoc w przygotowaniu placu wokół remizy oraz do rodziców, którzy włączyli się w organizację i przygotowanie festynu. DZIĘKUJEMY!!!

M.D.