„Hej, pamiętny ów dzień chwały.Cudny: Trzeci Maj!”

“Opowiedz nam, moja Ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy!”.

Jak co roku z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja chcąc przybliżyć uczniom naszej szkoły to ważne wydarzenie z historii kraju przygotowaliśmy krótki montaż słowno – muzyczny, w którym przypominamy tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 r.

Uroczystość niesie również przesłanie, że patriotyzm powinniśmy pielęgnować w każdym dniu i jako naród żyć w taki sposób, by nasza ojczyzna rozwijała się duchem wolności, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.

Szkolny Konkurs Historyczny: „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

Regulamin Szkolnego Konkursu Historycznego

Organizator: Szkoła Podstawowa w Hadykówce

Cele konkursu:

  1. Celem konkursu jest uczczenie Roku Konstytucji 3 Maja.
  1. Kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych, postawy poszanowania tradycji, kultury własnego narodu oraz języka ojczystego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Upowszechnianie wiedzy na temat znaczących dla naszego kraju postaci i wydarzeń
historycznych, najważniejszych świąt narodowych i symboli państwowych.

4. Budowanie poczucia dumy narodowej z osiągnięć przodków.

5. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, promocja talentów.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

uczniowie klas 0 –III,

uczniowie klas IV – VIII

Zadania uczestników konkursu w kategorii plastycznej, recytatorskiej i muzycznej (uczestnik konkursu wybiera dowolną kategorię).

Zadaniem uczestników konkursu jest:

– w kategorii plastycznej wykonanie samodzielnej pracy plastycznej dowolną techniką,
w dowolnym formacie, nie mniejszym jednak niż format A 4 na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 r. Konstytucji 3 Maja, zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij na adres e- mail szkoły (pamiętaj o podpisaniu pracy imieniem i nazwiskiem i z której klasy jesteś) lub bezpośrednio dostarczyć do szkoły,

– w kategorii recytatorskiej nagranie video z kamery/ telefonu recytacji jednego utworu poetyckiego o treści patriotycznej związanej z tematyką konkursu i przesłania na adres e-mail szkoły. Nagranie powinno rozpoczynać się prezentacją uczestnika: imię i nazwisko, klasa, tytuł i autor przedstawianego utworu wideo,

– w kategorii muzycznej (wokalnej) zadaniem ucznia będzie zaśpiewanie dowolnej pieśni patriotycznej związanej z tematyką konkursu i przesłania nagrania video z kamery/ telefonu na adres e-mail szkoły. Nagranie powinno rozpoczynać się prezentacją uczestnika: imię
i nazwisko, klasa, tytuł i autor przedstawianego utworu wideo.

Termin konkursu

Prace należy przesłać lub dostarczyć organizatorowi do dnia 10 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 maja 2021 r.

Prace konkursowe będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych według następujących kryteriów:

– zgodność z tematyką konkursu,

– pomysłowość/ oryginalność wykonania,

– kreatywność,

– walory estetyczne, edukacyjne i artystyczne nadesłanych prac.

Kontakt:

adres e-mail szkoły: sph2[mał_pka]o2.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

XIII Powiatowy Sejmik Uczniowski „Moje miejsce na ziemi” rozstrzygnięty

Sejmik był zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu kolbuszowskiego. Nawiązywał do setnej rocznicy urodzin Janka Bytnara i przypominał heroizm młodzieży z okresu II wojny światowej. Motto przewodnie konkursu brzmiało Harcerze Szarych Szeregów autorytetem dla współczesnej młodzieży.

Celami konkursu było:

– rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości historii najnowszej,

– ukazywanie specyfiki historycznej i kulturowej regionu, poznanie wybitnych postaci związanych z regionem,

– kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i informacji, rozwijanie zdolności poznawczych,

– rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych,

– zachęcenie do współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół podstawowych i średnich.

Gratulujemy Natalii Gaweł uczennicy kl. VI za zajęcie III miejsca oraz Klaudii Kosiorowskiej z kl. V za wyróżnienie w konkursie.

Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej obrazującej treści zgodne z motywem przewodnim sejmiku. Komisja oceniała poprawność merytoryczną prezentacji, estetykę prezentowanej pracy, oryginalność prezentacji, wkład pracy własnej, walory dydaktyczne prezentacji.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm RP, Józefa Kardysia – Starosty kolbuszowskiego, Jana Zuby – Burmistrza Kolbuszowej.

„Każda wiosna jest jedyną wiosną, wiecznym zdumieniem”. E. Peters

Już z nami jest, choć jeszcze nie w pełnym rozkwicie i czasami jeszcze na zimowo. Wiosna. To ukochana pora roku osób tęskniących za świeżością zieleni, cieplejszym słońcem, śpiewem ptaków, rekreacją oraz możliwością rozpoczęcia prac ogrodowych. Niezmiernie ważna jest dla rolników, którzy zarówno kiedyś, jak i obecnie wypatrują dogodnego momentu na pierwsze prace polowe. Nadejście wiosny w polskiej tradycji ludowej bardzo długo było powiązane z obchodami Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 25 marca, nie zaś z nastaniem astronomicznej wiosny 21 marca. Na wsiach świętowano więc dzień Matki Boskiej Roztwornej (Strumiennej), co wiązało się z zaobserwowanymi zmianami w przyrodzie, mianowicie otwieraniem, budzeniem się ziemi do życia oraz wypełnianiem strumieni wodą z topniejącego lodu.

W Polsce i wielu krajach początek wiosny świętowany jest na różne sposoby. Wielkimi ogniskami i fajerwerkami zimę żegnają Hiszpanie, Szwajcarzy palą kukłę bałwana, Japończycy podziwiają kwitnące wiśnie, Tajlandczycy organizują festiwal wody. Nasze rodzime tradycje i zwyczaje w niczym nie ustępują tym ze świata. Nieodzownym symbolem pożegnania zimy była i nadal jest marzanna- kukła wykonana ze słomy i odziana w gałgany, zaś dawniej strojona w białe płótno lub odświętne odzienie.

Postać ta wraz z korowodem dziewcząt obchodziła wieś, aby na koniec na jej obrzeżach zostać zniszczona, jako symbol zimy, ale również chorób i nieszczęść. Po tym wydarzeniu przychodził czas, aby panny przyniosły wiosnę do chat i gospodarstw, ustrajały więc pięknie świerkowe gałązki – gaik (maik), symbol rozkwitu i nowego życia i odwiedzały gospodarzy w ich domostwach.

W niektórych regionach Polski w święto Matki Boskiej Strumiennej rozwiązywano snopy zboża gdyż wierzono, że patronka tego dnia obdarzy żyzną ziemią i urodzajnym plonem.

Wiosna to czas obfitujący w wiele symboli i wierzeń. Nawet dziś z niecierpliwością wypatruje się bocianów wracających do swych gniazd, nasłuchuje się pierwszego śpiewu skowronka, czy czeka na pierwszy wiosenny grzmot. Pewnego rodzaju zwyczajem stały się wiosenne porządki, często nawiązujące już do Wielkanocy.

Tegoroczne nadejście wiosny świętowaliśmy w naszej szkole bardzo kolorowo i radośnie 19 marca 2021 roku. Na spacer po szkolnym obejściu marzannę wykonali uczniowie klasy I i II, wychowankowie zerówki przygotowali śliczne bibułowe kwiaty, a dzieci z klasy III prezentowały kunsztownie wykonane gaiki – dekoracje niosące wiosnę, ale i biorące tego dnia udział w szkolnym konkursie wiosennym. Nasz barwny korowód uświetnili swoją obecnością Miss i Mister Wiosna 2021, wybrani przez rówieśników ze szkoły. Tego dnia pogoda stanowiła doskonałą ilustrację pożegnania zimy i powitania wiosny. Kiedy udawaliśmy się na podwórko szkolne z naszymi dekoracjami, padał śnieg, który w miarę naszych gromkich okrzyków: Odejdź zimo, przybądź wiosno!!! ustępował słonecznemu niebu. Jednak tego dnia aura zmieniała się jeszcze kilkukrotnie, potwierdzając prawdziwość przysłowia: W marcu jak w garncu.

Tradycją w naszej szkole stały się wiosenne konkursy, których wyniki zaprezentujemy poniżej. Dla uczniów klasy I i II zorganizowano Wybory Miss i Mistera – Wiosna 2021. Zadaniem dzieci było przygotowanie pięknego stroju, ciekawej fryzury, krótkiej informacji o sobie oraz zaprezentowanie się przed przedszkolakami oraz szczególnie przed kolegami i koleżankami z klasy III, ponieważ byli oni jednocześnie jurorami przyznającymi punkty na specjalnie przygotowanych kartach. Rywalizację tę wygrali: Anna Gaweł oraz Arkadiusz Olesiak, uczniowie klasy II, stając się tego dnia parą patronującą obchodom powitania wiosny. Wszyscy uczestnicy tej zabawy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a Miss i Mister dodatkowo szarfy i korony.

Twardy orzech do zgryzienia miała komisja oceniająca gaiki uczniów klasy III. Od piątkowego poranka można było podziwiać w grupach klasowych te cudne dzieła prezentowane na szkolnym korytarzu. Komisja powołana spośród nauczycieli Szkoły Podstawowej w Hadykówce przyznała następujące miejsca ex aequo:

Miejsce I:

– Michalina Rozmus,

– Filip Malicki,

– Paweł Ziętek.

Na miejscu II znaleźli się:

– Piotr Czachor,

– Wiktor Ragan,

– Hubert Sochacki,

– Bartłomiej Witkowski.

Trzecią nagrodę otrzymali:

– Klara Blicharz,

– Dominika Brózda,

– Patryk Serafin.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, słodycze, nagrody książkowe oraz gadżety związane z bezpieczeństwem na drodze. Gaiki wyeksponowano również w oknach sal lekcyjnych, co wprowadziło do nich wiosenną atmosferę, ale i przypomniało o tradycji wykonywania tego rodzaju ozdób.

Po takim powitaniu wiosny możemy bez obaw wypatrywać cieplejszych dni!

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji z powitania wiosny w Szkole Podstawowej w Hadykówce.

Opracowanie: Monika Dworak