Informacja ZSA-E Werynia

Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną, która znajduje się na stronie internetowej szkoły:www.zswerynia.pl w zakładce rekrutacja.Są tam niezbędne informacje dotyczące każdego zawodu w formie filmów i prezentacji multimedialnych. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w naszej szkole kierunek kształcenia, który będzie związany z Jego zainteresowaniami i planami na przyszłość.

W obecnej sytuacji, przeprowadzamy elektroniczną rekrutację pod linkiem: https://www.zswerynia-rekrutacja.hostingasp.pl/. Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Werynia 501, 36-100 Kolbuszowa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odpowiemy na Wasze pytania drogą mailową: rekrutacja.zsae@zswerynia.pl bądź telefonicznie: 661 474 234 lub 502 285 016.

Możecie nas znaleźć na Facebooku, Instagramie, odwiedźcie też na nasz Fanpage Przepiśnik.

Zapraszamy do złożenia podania do naszej szkoły.

WYBIERZ DOBRZE SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ, WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ!!!

Zbigniew Bogacz

Dyrektor ZSA-E w Weryni

Informacja Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie poniższej informacji Państwa Uczniom klas VIII.
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej rozpoczął rekrutację na nowy rok szkolny 2020/2021, w związku z tym dokumenty dotyczące rekrutacji są do pobrania na naszej stronie internetowej: https://zstkolbuszowa.pl/ w zakładce: Rekrutacja 2020/2021 (https://zstkolbuszowa.pl/index.php/rekrutacja-20).
Można nas również znaleźć na facebooku: https://www.facebook.com/KOLBUSZOWAZST/.

 W załączeniu przesyłam: podanie do Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz  kryteria rekrutacji do naszej szkoły.

Pozdrawiam i serdecznie zapraszam do Naszej Szkoły.

Grażyna Pełka
Dyrektor                   
Zespołu Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej

„[…] Dzisiaj na Bożej hali gazdujesz i szlak do nieba nam wskazujesz […]”

Święty Jan Paweł II – 18 maja 2020 roku, to imię wspomina cały świat i upamiętnia na różne sposoby. Przywołujemy wspomnienie Jana Pawła II w 100. rocznicę jego urodzin. Wiele osób miało z nim codzienny kontakt, inni – w którymś momencie swojego życia – spotkali go na swej drodze, część oglądała go jedynie za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, a dzisiejsi nastolatkowie i dzieci mogą poznać tę szczególną postać już tylko dzięki opowieściom najbliższych, materiałom archiwalnym, filmom, czy poprzez twórczość i publikacje, jakie wyszły spod ręki samego papieża. Z pewnością jednak, zetknięcie z postacią Jana Pawła II pozostawia w człowieku ślad, który w znacznej mierze każdemu z nas pokazuje dziś, jak upamiętnić tego polskiego duchownego, którego Boskie drogowskazy zaprowadziły do Rzymu, gdzie na prawie 27 lat objął tron Stolicy Apostolskiej.

Msze święte, wspominanie, czytanie dzieł, koncerty, odwiedzanie miejsc związanych z Janem Pawłem II, zaduma przy jego pomnikach to ważne i namacalne oznaki naszej pamięci o Świętym. Warto jednak w ciszy serca zadać sobie pytanie: Kim dla mnie był Jan Paweł II? Co w jego życiu, działalności, relacjach z innymi wywarło na mnie znaczący wpływ? Jaki pierwszy obraz ukazuje mi się przed oczami na dźwięk słów Święty Jan Paweł II? Być może odpowiedzi na te pytania podpowiedzą nam, w jaki sposób indywidualnie podziękować za życie Karola Wojtyły, ojcowską miłość, opiekę i naukę dla świata papieża Jana Pawła II oraz orędownictwo i łaski otrzymane za sprawą Świętego. Jeśli widzę go jako niestrudzonego, wytrwałego wędrowca, mogę jak on każdego dnia z ufnością pokonywać swoją drogę. Kiedy mój pierwszy obraz dotyczy papieża nieustającego w poszukiwaniu płaszczyzn porozumienia między ludźmi, religiami, systemami politycznymi, mogę starać się pielęgnować relacje z osobami wokół mnie…

Osobiste, rodzinne upamiętnienie tej ważnej rocznicy powinno wybrzmieć szczególnie mocno w obecnym czasie, kiedy „normalność” została tak silnie zachwiana. Niech wyrazy i słowa podziękowania popłyną od każdego z nas, aby połączyć się w wielką modlitwę dziękczynną.

Nasza hadykowska społeczność szkolna, pomimo trudnych warunków wywołanych pandemią, pragnęła uczcić 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka, dlatego w miejscowej kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w piątek 15 maja 2020 r., odbyła się msza św. podczas której Rada Rodziców naszej szkoły złożyła kwiaty pod obrazem Świętego Jana Pawła II oraz przygotowała wystawę prac poświęconych tej szczególnej postaci. Również dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Hadykówce pod opieką nauczycieli zaangażowały się w jubileuszowe obchody. Uczniowie klas I- III wraz z wychowawczyniami: panią Moniką Kosiorowską – Puk i panią Moniką Dworak przygotowali hasło: Pamiętamy. Jan Paweł II – Nasz Święty. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne, ukazujące różne aspekty życia i działalności papieża, do których swoją cegiełkę dołożyli wychowankowie oddziału przedszkolnego z naszej placówki pod opieką pani Katarzyny Maciąg. Dodatkowo dzieci z klasy II i III napisały wiersze, które stanowią obraz życia Jana Pawła II, są podziękowaniem, życzeniami i prośbą o czuwanie nad nami. Z pomocą współczesnych narzędzi informatycznych, możliwe było również nagranie występów wokalno- instrumentalnych naszych uczniów prezentujących ulubioną religijną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”, które koordynowała pani Urszula Dziuba oraz pani Monika Kosiorowska- Puk, która przygotowała też prezentację ukazującą całe wydarzenie. Ta nietypowa „akademia” niech będzie wyrazem naszej pamięci i podziękowaniem za obecność w historii naszej Ojczyzny i świata Świętego Jana Pawła II. Parafrazując słowa piosenki, Drogi Ojcze Święty:

[…] W swoje ramiona świat cały weź,

to co słabe miłością ulecz […]

zawołaj raz jeszcze

Niech zstąpi Duch Twój

i odnowi ziemię.

Poniższe linki, prezentują efekt akademii online :

https://www.youtube.com/watch?v=hAbeE82UEvk

opracowała : Monika Dworak

Informacja o funkcjonowaniu szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hadykówce informuje, że w związku z decyzją organu prowadzącego Szkołę Podstawową w Hadykówce ww. placówka pozostaje nieczynna dla dzieci i rodziców z oddziału „0” do 24 maja 2020r. Nauczanie odbywa się zdalnie tak jak do tej pory.

Majowe świętowanie

Rozwiń skrzydła, orle biały –
i koroną złotą świeć.
Do przeszłości Polski całej
w sercach naszych miłość wznieć!

Każdego roku o tej porze łączyliśmy się w radosnym świętowaniu 2 maja – Dnia Flagi oraz 3 maja -Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły. Trudny czas pandemii koronawirusa wymusił wiele zmian w naszym życiu osobistym, ale także szkolnym. Przeżywamy kolejne ważne wydarzenia z dala od siebie. Przypomnijmy je sobie.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku jako święto państwowe 2 maja.

To dzień pamięci i szacunku wobec naszych barw narodowych, ale także – a może przede wszystkim – wobec Polski. Flaga biało-czerwona jest świadkiem ciągłości polskiej historii. Określa naszą tożsamość i przynależność, a także jest znakiem jedności naszego narodu. W jej barwach wyraża się prawość, poczucie godności i honoru, a także poświęcenie i gotowość służenia krajowi. 2 maja to także Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej –
na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony
3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja
tj. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji w 1791 roku.

Nasi uczniowie nie zapomnieli o tym dniu. Zdalnie uczestniczyli w projekcie „Świętuj w domu”. Celem projektu było propagowanie wśród uczniów postaw oraz treści patriotycznych i obywatelskich, powiązanie tradycji z dniem dzisiejszym; utrwalenie wiedzy
o Konstytucji, symbolach narodowych.

Uczniowie zdalne oglądali filmy o Konstytucji 3 Maja i reformach Sejmu Wielkiego oraz historii flagi polskiej. Mogli w ramach projektu napisać wiersz o Konstytucji 3 Maja i fladze państwowej, wykonać własnoręcznie flagę Polski, napisać referat wykonać prezentację multimedialną, plakat. Nasi wychowankowie popisali się swoją kreatywnością i talentem plastycznym. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie! ZK

Kreatywne nauczanie zdalne

Zawieszenie zajęć w szkołach to spore wyzwanie dla uczniów, jak i nas nauczycieli. Materiały edukacyjne pozwalają odesłać do odpowiednich tematów i treści, ale wiemy, że edukacja zdalna to nie tylko przysłowiowe wysyłanie linków i zadań to także działania praktyczne. Dlatego naszym uczniom organizowaliśmy tak pracę, aby mogli również  wykazać się aktywnością plastyczną, która ma ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Za pomocą środków plastycznych uczeń wyraża pozawerbalnie własne przeżycia i stany emocjonalne. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje tłumione napięcia. Doznaje własnej mocy sprawczej i dowartościowuje się. Terapeutyczne znaczenie działań plastycznych jest więc nie do przecenienia. Cieszymy się, że większość uczniów bardzo licznie nadsyłało na adresy poczty elektronicznej kreatywne prace. Z otrzymanej bazy zdjęć, mogliśmy stworzyć prezentację z wybranymi pracami. Zapraszam do jej obejrzenia za pośrednictwem poniższego linku : https://www.youtube.com/watch?v=YSghbjaI5pM